Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 08/09/2020

Ngày 28/8/2020 UBND huyện đã ban hành Công văn số 3846/UBND –KTHT về việc triển khai hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện

 

Theo đó, để làm tốt công tác phòng, chống dịch đối với các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dịch vụ (bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn nhanh, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống) trên địa bàn huyện.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu dịch vụ (bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn nhanh, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống) trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” (có Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG kèm theo).Tuyên truyền, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, Phòng Y tế đôn đốc các Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các khu dịch vụ, nhà hàng ăn uống. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dịch vụ trên địa bàn huyện.

 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 172.226
Truy cập hiện tại 130