Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Vào ngày 06/10/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô, Bản Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô tổ chức Lễ công bố đồ án quy hoạch phân...
Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”; UBND thị trấn thông báo Lịch tiếp công dân của...
Ngày 17 tháng 7 năm 2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô. Sở Thông tin truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối kết hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức tập huấn phần mềm một cửa cho lãnh đạo Ủy ban và...
Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/HU, ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), hôm nay  Đảng ủy thị trấn Lăng Cô tổ...
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 14