Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 05/12/2018

Ngày  01/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2808/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc trên cơ sở chuyển nhiệm vụ sự nghiệp văn hóa, thể thao của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lộc, Đài Phát thanh và Truyền hình huyện Phú Lộc và Ban Quản lý Nhà Văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh.

 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Lộc, chịu sự quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của UBND huyện Phú Lộc; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Cơ cấu tổ chức gồm Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và  3 bộ phận chuyên môn (Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; Bộ phận Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;  Bộ phận Thông tin, tuyên truyền).

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 194.732
Truy cập hiện tại 13