Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hướng dẫn sử dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày cập nhật 07/04/2023

Việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ giúp người dân nhận được các thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh nhất. Ngoài ra, khi có tài khoản trên trang Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân sẽ được hỗ trợ thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, chính xác nhất. Hệ thống của Cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm 3 module chính: Đăng ký, Đăng nhập và Quản lý tài khoản.

Đăng ký theo 5 cách:

-         Đăng ký tài khoản bằng thuê bao di động

-         Đăng ký tài khoản bằng Bảo hiểm xã hội

-         Đăng ký tài khoản bằng Sim ký số

-         Đăng ký tài khoản bằng USB ký số

-         Đăng ký tài khoản bằng Bưu điện Việt Nam

Đăng nhập theo 4 cách:

-         Đăng nhập tài khoản bằng Username, Pass, OTP

-         Đăng nhập tài khoản bằng Sim ký số

-         Đăng nhập tài khoản bằng USB ký số

-         Đăng nhập tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam

Quản lý thông tin tài khoản:

-         Thông tin định danh

-         Các phương thức xác thực

-         Quản lý đăng nhập

Trên giao diện trang chủ của Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn, Người dân/ Doanh nghiệp có thể Đăng ký/ Đăng nhập tại mục Đăng ký/ Đăng nhập trên trang chủ hoặc hệ thống sẽ yêu cầu Đăng ký/ Đăng nhập khi thực hiện dịch vụ công.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 205.421
Truy cập hiện tại 102