C:\Fportal\PhuLoc\langco.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn định mức, máy móc thiết bị chuyên dùng
Ngày cập nhật 21/08/2020

Ngày 09/7/2020, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã có Công văn số 242/TCKH-TS Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn định mức, máy móc thiết bị chuyên dùng.

Theo đó, căn cứ Quyết định sô 50/2017/QĐ-TTg ngày31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện việc mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, địa phương, đơn vị theo đúng quy định, phòng Tài chính – KH huyện đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị áp dụng cụ thể như sau:

1. Thực hiện việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng phải đúng theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối với những loại tài sản chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt định mức mua sắm thì các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện như sau:

Căn cứ nhu cầu thực tế về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trước ngày 26 tháng 02 hàng năm để tổng hợp tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

Phòng Tài chính – KH huyện đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 16