Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng Quý IV năm 2018 tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn
Ngày cập nhật 14/11/2018

Thực hiện Công văn số 1151a/PNV-CCHC ngày 29/12/2017 của Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc về việc hướng dẫn triển khai khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn. UBND thị trấn Lăng Cô tiến hành tổ chức khảo sát, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại  Quý IV năm 2018 như sau:

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 240

- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: 120

TIÊU CHÍ

Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

49

40,83%

71

59,17%

0

0

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

48

40%

72

60%

0

0

Bà: Đặng Thị Thùy Trang; Lĩnh vực: Hộ tịch; Tổng số hồ sơ giải quyết 193

93

Tỷ lệ 48,18% của phiếu lĩnh vực Hộ tịch

 

 

 

 

Bà: Lương Thị Kim Thao; Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội; Tổng số hồ sơ giải quyết 109

0

Tỷ lệ 00% của phiếu lĩnh vực văn hóa – xã hội

 

 

 

 

Bà: Võ Thị Trâm Anh; Lĩnh vực đất đai; Tổng số hồ sơ giải quyết 17

16

Tỷ lệ 58% của phiếu lĩnh vực đất đai

 

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Gái; Lĩnh vực: Chứng Thực; Tổng số hồ sơ giải quyết 30

11

Tỷ lệ 37% của phiếu lĩnh vực chứng thực

 

 

 

 

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

120

100%

0

0

0

0

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

114

95%

6

5%

0

0

5. Hồ sơ thủ tục hành chính:

114

95%

6

5%

0

0

Tên thủ tục hành chính:

 

 

 

 

 

 

Đăng ký khai sinh

28

Tỷ lệ 14,5% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký khai tử

8

Tỷ lệ 4,1% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký kết hôn

12

Tỷ lệ 6,2% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Chứng thực

11

Tỷ lệ 46% so với thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực khảo sát

 

 

 

 

Xác nhận tình trạng hôn nhân

25

Tỷ lệ 12,9% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Cấp bản sao trích lục

0

Tỷ lệ 0% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Bảo giảm trợ cấp xã hội

0

Tỷ lệ 0% so với thủ tục văn hóa xã hội khảo sát

 

 

 

 

Giải quyết mai táng phí

0

Tỷ lệ 0% so với thủ tục văn hóa -xã hội khảo sát

 

 

 

 

Đất đai, xác nhận thông tin đất đai

16

Tỷ lệ 8,3% so với thủ tục hành chính lĩnh địa chính - xây dựng khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại khai sinh

14

Tỷ lệ 7,3% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại khai tử

6

Tỷ lệ 3,1% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại kết hôn

0

Tỷ lệ 0% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 3