Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tiếp tục tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng Bluezone
Ngày cập nhật 21/08/2020

Ngày 14/8/2020, UBND huyện có Công văn số 3619 /UBND-YT về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng Bluezone

Theo đó, UBND huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của mình cài đặt ứng dụng Bluezone; UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng.

Các trường THPT trên địa bàn; Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tất cả các cơ sở đào tạo để học sinh có điện thoại di động thông minh cài Bluezone và cài cho người thân; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện phát động phong trào và hỗ trợ người dân cài Bluezone.

Nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp,... trên địa bàn phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào trụ sở. 

Trung tâm Văn hoá - Thông tin và thể thao hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các hệ thống phát thanh nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

Địa chỉ tải ứng dụng như sau:  https://bluezone.vn

Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 194.732
Truy cập hiện tại 6