C:\Fportal\PhuLoc\langco.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm 06 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 09/07/2020

Ngày 29 tháng 5 năm 2020 Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô ban hành báo cáo số 289 /BC-UBND về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 (có báo cáo kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 8