C:\Fportal\PhuLoc\langco.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng Quý IV năm 2019 tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Lăng Cô
Ngày cập nhật 04/11/2019

Thực hiện Công văn số 3391/UBND-CCHC ngày 19/9/2018 của UBND huyện Phú Lộc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC và kết quả nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công. UBND thị trấn Lăng Cô tiến hành tổ chức khảo sát, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại  Quý IV năm 2019 như sau:

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 273

- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: 273

TIÊU CHÍ

Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

273

100%

0

0%

0

0

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

269

99%

4

1%

0

0

Bà: Đặng Thị Thùy Trang; Lĩnh vực: Hộ tịch; Tổng số hồ sơ giải quyết  204

204

Tỷ lệ 100% của phiếu lĩnh vực Hộ tịch

 

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Diệu Hiên; Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội; Tổng số hồ sơ giải quyết 25

25

Tỷ lệ 100% của phiếu lĩnh vực văn hóa – xã hội

 

 

 

 

Ông: Tống Văn Thạnh; Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội; Tổng số hồ sơ giải quyết 02

02

Tỷ lệ 100% của phiếu lĩnh vực văn hóa – xã hội

 

 

 

 

Bà: Tôn Thất Nhật Bảo; Lĩnh vực đất đai; Tổng số hồ sơ giải quyết 27

27

Tỷ lệ 100% của phiếu lĩnh vực đất đai

 

 

 

 

Ông Trịnh Cao Phong; Lĩnh vực Thi đua khen thưởng; Tổng số hồ sơ giải quyết

 

 

Lĩnh vực này không có phiếu đánh giá

 

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Gái; Lĩnh vực: Chứng Thực; Tổng số hồ sơ giải quyết 17

17

Tỷ lệ 100% của phiếu lĩnh vực chứng thực

 

 

 

 

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

270

99%

3

1%

0

0

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

263

96%

10

4%

0

0

5. Hồ sơ thủ tục hành chính:

273

100%

0

0%

0

0

Tên thủ tục hành chính:

 

 

 

 

 

 

Đăng ký khai sinh

34

Tỷ lệ 16,5% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký khai tử

10

Tỷ lệ 5% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký kết hôn

7

Tỷ lệ 3,5% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Chứng thực hợp đồng

17

Tỷ lệ 100% so với thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực khảo sát

 

 

 

 

Xác nhận tình trạng hôn nhân

25

Tỷ lệ 12,5% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Cấp bản sao trích lục

119

Tỷ lệ 58% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Lao động thương binh và xã hội

25

Tỷ lệ 100% so với thủ Lao động thương binh và xã hội

 

 

 

 

Đất đai, xác nhận thông tin đất đai

27

Tỷ lệ 100% so với thủ tục hành chính lĩnh địa chính – xây dựng khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại khai sinh

8

Tỷ lệ 4% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại khai tử

01

Tỷ lệ 0,5% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại kết hôn

0

Tỷ lệ % so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 20