C:\Fportal\PhuLoc\langco.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng Quý II năm 2019 tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Lăng Cô
Ngày cập nhật 10/06/2019

Thực hiện Công văn số 3391/UBND-CCHC ngày 19/9/2018 của UBND huyện Phú Lộc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC và kết quả nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công. UBND thị trấn Lăng Cô tiến hành tổ chức khảo sát, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại  Quý II năm 2019 như sau:

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 547

- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: 547

 

TIÊU CHÍ

Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

527

96%

20

4%

0

0

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

529

97%

18

3%

0

0

Bà: Đặng Thị Thùy Trang; Lĩnh vực: Hộ tịch; Tổng số hồ sơ giải quyết 422

422

Tỷ lệ 100% của phiếu lĩnh vực Hộ tịch

 

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Diệu Hiện; Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội; Tổng số hồ sơ giải quyết 36

36

Tỷ lệ 100% của phiếu lĩnh vực văn hóa – xã hội

 

 

 

 

Bà: Võ Thị Trâm Anh; Lĩnh vực đất đai; Tổng số hồ sơ giải quyết 27

27

Tỷ lệ 100% của phiếu lĩnh vực đất đai

 

 

 

 

Ông Trịnh Cao Phong; Lĩnh vực Thi đua khen thưởng; Tổng số hồ sơ giải quyết 0

 

 

 

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Gái; Lĩnh vực: Chứng Thực; Tổng số hồ sơ giải quyết 62

62

Tỷ lệ 100% của phiếu lĩnh vực chứng thực

 

 

 

 

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

540

99%

7

1%

0

0

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

534

98%

13

2%

0

0

5. Hồ sơ thủ tục hành chính:

547

100%

 

%

0

0

Tên thủ tục hành chính:

 

 

 

 

 

 

Đăng ký khai sinh

84

Tỷ lệ 20% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký khai tử

11

Tỷ lệ 3% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký kết hôn

17

Tỷ lệ 4% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Chứng thực hợp đồng

27

Tỷ lệ 100% so với thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực khảo sát

 

 

 

 

Xác nhận tình trạng hôn nhân

48

Tỷ lệ 11% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Cấp bản sao trích lục

254

Tỷ lệ 60% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Lao động thương binh và xã hội

36

Tỷ lệ 100% so với thủ Lao động thương binh và xã hội

 

 

 

 

Đất đai, xác nhận thông tin đất đai

27

Tỷ lệ 100% so với thủ tục hành chính lĩnh địa chính - xây dựng khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại khai sinh

2

Tỷ lệ 0,5% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại khai tử

3

Tỷ lệ 1% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại kết hôn

02

Tỷ lệ 0,5% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

 

 

 

Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 12