C:\Fportal\PhuLoc\langco.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
THÔNG BÁO KẾT LUẬN ĐẦU TUẦN
Ngày cập nhật 27/11/2015
 
Ngày 16 tháng 11 năm 2015, UBND thị trấn Lăng Cô tổ chức họp giao ban xử lý công việc trong tuần. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, UBMTTQVN thị trấn, các Đ/c UV UBND thị trấn. Sau khi nghe Văn phòng UBND thị trấn báo cáo tình hình trong tuần và nhiệm vụ tuần đến; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Đồng chí Trần Văn Giảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô kết luận: 
Cơ bản nhất trí với báo cáo và đề xuất của Văn phòng UBND thị trấn, các thành viên dự họp; đồng thời, yêu cầu các ban ngành có liên quan  thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1.  Công tác bầu cử tổ dân phố. 
- Văn phòng đôn đốc các Tổ bầu cử nộp kết quả biên bản kiểm phiếu bầu cử tổ trưởng dân phố, tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn quyết định công nhận kết quả bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2015 – 2018 và nộp báo cáo kết quả bầu cử về Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc.
- Văn phòng tham mưu các văn bản, kiện toàn tổ bầu cử, phiếu bầu cử, BCĐ bầu cử, quyết định công bố ngày bần cử lại tổ trưởng dân phố Hải Vân, sáng 7 h 30 đến 11 h ngày 28/11/2015 (thứ bảy). Phân công các Đ/c: Lê Phước Hoàng, Chủ tịch UBMTTQVN, Đặng Trường Sơn PCT UBND, Đ/c Trịnh Cao Phong VP - TK  phụ trách.
2. Công tác ngân sách.
- Đ/c Đặng Trường Sơn, PCT UBND thị trấn chỉ đạo UNT phối hợp với Đội thuế tổ chức triển khai họp các ngành hàng, kê khai tờ khai thuế, thuế khoán đảm bảo đúng thời gian.
3. Về công tác văn hóa xã hội.
- Hoàn thành các hồ sơ đúng thời gian nhà ở theo quyết định 22, quyết định 48 của Chính phủ.
- Bộ phận VHXH xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các biểu mẫu tham mưu quyết định BCĐ tổng điều tra xóa đói, giảm nghèo tập huấn nghiệp vụ các Tổ trưởng dân phố, các điều tra viên.
- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Văn phòng UBND thị trấn tham mưu lịch lãnh đạo dự các trường, dự trù kinh phí, chuẩn bị lãng hoa tặng các trường.
4. Triển khai kế hoạch cưỡng chế.
- Thời gian sáng 7h 30 ngày 19/11/201, giao Đ/c Đặng Trường Sơn PCT UBND thị trấn, chỉ đạo địa chính phối hợp UBMTTQVN thị trấn, Công an thị trấn tiến hành kiểm tra thực địa đồng thời tác động các hộ tự tháo dỡ trước ngày 18/11/2015.
5. Công tác cán bộ.
- Đánh giá cán bộ cuối năm 2015, Văn phòng UBND thị trấn chỉ đạo Văn thư sao gửi biểu mẫu gửi cán bộ, công chức để tự đánh giá, nộp lại VP UBND thị trấn để tổ chức đánh giá cán bộ cuối năm.
Trên đây là nội dung phiên họp của UBND thị trấn, đã được đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn thông qua. UBND thị trấn thông báo để các ban ngành và cơ quan có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.
 
THANH VIỆT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 13