C:\Fportal\PhuLoc\langco.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
THÔNG BÁO Về nội dung kết luận của UBND thị trấn tại phiên họp giao ban đầu tuần (từ ngày 19/10/2015 - 24/10/2015)
Ngày cập nhật 21/10/2015

Ngày 19 tháng 10 năm 2015, UBND thị trấn Lăng Cô tổ chức họp giao ban xử lý công việc trong tuần. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, UBMTTQVN thị trấn, các Đ/c UVUBND thị trấn. Sau khi nghe Văn phòng UBND thị trấn báo cáo tình hình trong tuần và nhiệm vụ tuần đến; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Đồng chí Trần Văn Giảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô kết luận:

Cơ bản nhất trí với báo cáo và đề xuất của Văn phòng UBND thị trấn, các thành viên dự họp; đồng thời, yêu cầu các ban ngành có liên quan  thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1.  Công tác bầu cử tổ dân phố.

- VP UBND thị trấn tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn ban hành các quyết định tổ chức hội nghị bầu cử tổ dân phố đối với các tổ dân phố đã hoàn thành công tác chuẩn bị.

- Cán bộ được phân công địa bàn, yêu cầu đôn đốc các Tổ dân phố khẩn trương nộp báo cáo tổng kết hết nhiệm kỳ gồm: Loan Lý, Đồng Dương, Hói Dừa. Riêng tổ dân phố An Cư Đông 1 chưa nộp báo cáo kiểm điểm hết nhiệm kỳ.

2. Về công tác văn hóa xã hội.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện việc treo băng cờ khẩu hiệu theo Thông báo kết luận số số 70/TB-UBND ngày 12/10/2015 của UBND thị trấn về nội dung kết luận đầu tuần.

         3. Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng.

- Kiểm tra các hồ nuôi tôm chưa xử lý, để xử lý đưa vào hồ sơ quản lý. Hộ nào đảm bảo thì hướng dẫn để lập thủ tục cấp phép nuôi tôm chân trắng theo quy định của Quyết định 72/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Theo dõi xử lý tình hình lấy cát ở tổ dân phố Loan Lý. Giao đồng chí Võ Thị Trâm Anh, cán bộ Địa chính - xây dựng; Đ/c Dương Đăng Trung PCTUBND thị trấn chỉ đạo.

4. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

- Đồng chí Võ Thị Trâm Anh, Địa chính - Xây dựng rà soát lập lại danh sách các hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn thực hiện theo Thông báo kết luận số 70/TB-UBND ngày 12/10/2015 của UBND thị trấn về nội dung kết luận đầu tuần.

5. Kế toán - Ngân sách.

Tham mưu UBND thị trấn rà soát lại công tác thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2015, so sánh với chỉ tiêu báo cáo UBND thị trấn. Chủ động phối hợp với Đội thuế, UNT, các tổ dân phố đôn đốc tổ chức thực hiện công tác thu ngân sách năm 2015.

- Khẩn trương tham mưu Đề án tinh giảm biên chế theo hướng dẫn của UBND huyện Phú Lộc.

6. Quốc phòng - An ninh.

- Công an thị trấn Lăng Cô. Xây dựng các phương án bảo vệ hiện trường thi công thảm nhựa dự án mở rộng đường QLIA; kế hoạch bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; tham mưu UBND thị trấn kiện toàn Ban bảo vệ dân phố, tổ bảo vệ dân phố.

- Thị đội. Xây dựng kế hoạch trực bảo vệ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; Mời Tổ đội trưởng triển khai công tác thu quỹ quốc phòng an ninh năm 2015.

7. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư phản ảnh, tranh chấp.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh, cán bộ làm công tác tiếp công dân tại UBND thị trấn chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tiếp công dân tại trụ sở UBND thị trấn. Đối với các ban ngành, đoàn thể khi có đề nghị của cán bộ tiếp công dân (VP UBND thị trấn) yêu cầu phối hợp nghiêm túc.

- Bộ phận Địa chính - xây dựng phối hợp với cán bộ Tư pháp - Hộ tịch tham mưu UBND thị trấn rà soát lại các đơn thư phản ảnh, tranh chấp đất đai để giải quyết gồm: đơn bà Dương Thị Song TDP Lập An đại diện 11 hộ phản ảnh bà Nguyễn Thị Dậu lấn mương nước; Lê Thị Mễ TDP An Cư Đông 2 tranh chấp với Lê Vinh; Phạm Liêm tranh chấp với Phạm Hoàng; Nguyễn Thị Nhựt TDP An Cư Đông 2 tranh chấp xây dựng tầng cấp với bà Hoàng Thị Thuận.

8. Trong thời gian đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (Từ ngày 21/10-25/10/2015) ủy quyền lại cho đồng chí Dương Đăng Trung PCT UBND thị trấn phụ trách chỉ đạo, điều hành.

 

Trên đây là nội dung phiên họp của UBND thị trấn, đã được đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn thông qua. UBND thị trấn thông báo để các ban ngành và cơ quan có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.

 
Tập tin đính kèm:
THANH VIỆT./
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 13