C:\Fportal\PhuLoc\langco.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
THÔNG BÁO
Ngày cập nhật 14/10/2015

Về nội dung kết luận của UBND thị trấn tại phiên họp giao ban đầu tuần

(từ ngày 12/10/2015 - 16/10/2015)

 

 
   

 

Ngày 12 tháng 10 năm 2015, UBND thị trấn Lăng Cô tổ chức họp giao ban xử lý công việc trong tuần. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, UBMTTQVN thị trấn, các Đ/c UVUBND thị trấn. Sau khi nghe Văn phòng UBND thị trấn báo cáo tình hình trong tuần và nhiệm vụ tuần đến; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Đồng chí Trần Văn Giảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô kết luận:

Cơ bản nhất trí với báo cáo và đề xuất của Văn phòng UBND thị trấn, các thành viên dự họp; đồng thời, yêu cầu các ban ngành có liên quan  thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về kinh tế - xã hội.

- Văn phòng UBND thị trấn tham mưu dự thảo báo cáo dự ước kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 để nộp cho UBND huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

2. Công tác bầu cử tổ dân phố.

- Cán bộ được phân công địa bàn đôn đốc các tổ dân phố nộp báo cáo tổng kết hết nhiệm kỳ 2015- 2018, danh sách cử tri, Tổ bầu cử. Trên cơ sở đó, VP UBND thị trấn tham mưu UBND thị trấn tổ chức hội nghị bầu cử tổ dân phố.

3. Về công tác văn hóa xã hội.

- Cập nhật thông tin kịp thời các sự kiện của UBND thị trấn lên trang thông tịn điện tử của thị trấn.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp UBMTQVN thị trấn thăm gặp các Chị ở Giáo xứ Loan Lý và Sáo Cát để đúc thúc thành lập nhóm trẻ theo quy định.

            - Theo dõi chỉ đạo công tác xây dựng đời sống văn hóa Khu dân cư xét duyệt  tại UBND thị trấn Lăng Cô (tổ dân phố Hói Dừa và trường Tiểu học Lăng Cô). Sáng 14/10/2015.

          - Tham mưu Thông báo gửi các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố về công tác chào mừng Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, yêu cầu vệ sinh cơ quan, đơn vị, đường làng, ngõ xóm treo băng cờ khẩu hiệu chào mừng. Thời gian Đại hội từ ngày 22/10/2015 - 25/10/2015. Riêng Bộ phận VHXH chuẩn bị băng cờ, khẩu hiệu để tổ chức thực hiện.

4. Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng.

- Mời các hộ đỉnh đèo Hải Vân để giải quyết dứt điểm việc kinh doanh. Giao đồng chí Phan Văn Hồng, Địa chính - Xây dựng.

- Tham gia với lãnh đạo UBND thị trấn về lịch làm việc đăng ký danh mục đầu tư 2016 cần thu hồi đất. Thời gian ngày 21/10/2015.

- Kiểm tra các hồ nuôi tôm chưa xử lý, để xử lý đưa vào hồ sơ quản lý. Hộ nào đảm bảo thì hướng dẫn để lập thủ tục cấp phép nuôi tôm chân trắng theo quy định của Quyết định 72/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Theo dõi xử lý tình hình lấy cát ở tổ dân phố Loan Lý. Giao đồng chí Võ Thị Trâm Anh, cán bộ Địa chính - xây dựng; Đ/c Dương Đăng Trung PCTUBND thị trấn chỉ đạo.

5. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

- Chủ động tham mưu kiện toàn BCĐ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, soát xét công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm việc từng nhóm hộ. gồm, 11 hộ Hải Vân làm việc có biên bản để ký ghi nhớ cam kết giữa 02 bên, 23 hộ đường dây 500 KV ở An Cư Tây, các hộ đường ven đầm. Giao đồng chí Võ Thị Trâm Anh, Địa chính - Xây dựng phụ trách.

6. Công an thị trấn Lăng Cô.

- Kiện toàn Ban bảo vệ dân phố, danh sách, tờ trình chuyển qua UBND thị trấn, thời gian trước ngày 16/10/2015.

- Chỉ đạo Ban bảo vệ dân phố, tổ bảo vệ dân phố xử lý dứt điểm tình trạng bày bán vào buổi sáng giữa ngã ba đường Lăng Cô; chỉ đạo Ban bảo vệ dân phố xử lý tình hình khai thác Sá sùng trái phép; kiểm tra xử lý nạn bẫy cò.

7. Thị đội.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu công tác quân sự quốc phòng để BCHQS huyện kiểm tra, thời gian ngày 19/10/2015 (thứ hai); nộp báo cáo sơ kết công tác tuyển quân 2015 cho BCHQS huyện.

 

Trên đây là nội dung phiên họp của UBND thị trấn, đã được đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn thông qua. UBND thị trấn thông báo để các ban ngành và cơ quan có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
THANH VIỆT./
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 6