Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chính sách chất lượng năm 2020 của UBND thị trấn Lăng Cô
Ngày cập nhật 27/02/2020

Ngày 10 tháng 01 năm 2020 Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về ban hành Chính sách chất lượng năm 2020 của UBND thị trấn Lăng Cô (có Quyết định kèm theo

Chính sách chất lượng năm 2020 với phương châm:

“ ĐƠN GIẢN, THÂN THIỆN, ĐÚNG HẸN”

          Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức và người lao động của UBND thị trấn Lăng Cô cam kết:

1. Không ngừng hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giao dịch các thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương. Đảm bảo các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, xử lý theo các quy trình đã được xây dựng đúng quy định của pháp luật.

2. Xây dựng tổ chức bộ máy UBND thị trấn hoạt động theo hướng tinh gọn, trong sạch, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo giải quyết công việc một cách nhanh chóng; thực hiện tốt nếp sống văn minh công sở, có thái độ lịch sự, đúng mực khi giao tiếp, trao đổi công việc với công dân.

3. Thường xuyên nâng cao kỹ năng, phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn./.

Tập tin đính kèm:
Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 164.624
Truy cập hiện tại 31