Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/10/2019

Ngày 11 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó bãi bỏ hai TTHC lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đó là: TTHC Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; TTHC Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (có phụ lục kèm theo).

 

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  924/QĐ-UBND ngày 11  tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên TTHC

Lý do

Ghi chú

1.

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

Đưa TTHC này ra khỏi danh mục TTHC công bố, vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định  không điều chỉnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

Quyết định số 313/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

2.

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

 


 

Tập tin đính kèm:
Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 6