Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày cập nhật 09/10/2019

Ngày 08 tháng 4 năm 2019 ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Theo đó có sữa đổi, bổ sung 01 Thủ tục hành chính xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (có phụ lục kèm theo).

Phụ lục

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DÂN SỐ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  888/QĐ-UBND tỉnh  ngày 08  tháng 4  năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

1) Luật Bình đẳng giới năm 2006;

2) Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ;.

3) Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

4) Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế.

 


 

Tập tin đính kèm:
Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 3