Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTB&XH thuộc quyền giải quyết của cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/09/2019

Ngày 08 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó thứ tự Quy trinh nội bộ giải quyết  Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” (có phụ lục kèm theo)

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

TỪ UBND CẤP XÃ ĐẾN UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 893 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

1. Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động – TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH.

02 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

02 giờ làm việc

Bước 1.3

Chuyên viên Phòng Lao động – TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình và Quyết định giải quyết tranh chấp

16 giờ làm việc

Bước 1.4

Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định giải quyết tranh chấp

02 giờ làm việc

Bước 1.5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động – TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng Lao động – TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 2.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND cấp huyện

06 giờ làm việc

Bước 2.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

02 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định giải quyết tranh chấp

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động – TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 3

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động – TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 3