Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày cập nhật 07/03/2019

Ngày 04 tháng 3 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định sô 519/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực  khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo đó có 01 danh muc thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực  khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (phụ lục kèm theo).

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHUYẾN NÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

 (Kèm theo Quyết định số  519 /QĐ-UBND ngày  04 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

TT

 

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

 

Tên VBQPPL

quy định TTHC

 

Lĩnh vực Khuyến nông

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

60 ngày

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã

Không

Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018  của Chính phủ về Khuyến nông

 

Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 5