Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành hết hiệu lực năm 2018
Ngày cập nhật 06/03/2019

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành hết hiệu lực năm 2018.

Theo đó có 02 danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc ban hành hết hiệu lực toàn bộ tính đến hết ngày 31/12 2018.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND HUYỆN PHÚ LỘC HẾT HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số212./QĐ-UBND ngày  18  tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Phú Lộc)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

37/2018/NQ-HĐND ngày 16/7/2018

Nghị quyết về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018

Hết hiệu lực về thời gian và HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

31/12/2018

2

Nghị quyết

29/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018

Hết hiệu lực về thời gian và HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

31/12/2018

 

Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 5