Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND thị trấn Lăng Cô 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 04/08/2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”; UBND thị trấn thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND thị trấn 6 tháng cuối năm 2020 (có thông báo đính kèm) cụ thể như sau:

NGÀY TIẾP

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

03/7/2020

08h00

Đ/c Dương Đăng Trung – Chủ tịch UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

06/7/2020

14h00

Đ/c Nguyễn Thành Nhân - PCT UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

10/7/2020

08h00

Đ/c Dương Đăng Trung – Chủ tịch UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

13/7/2020

14 h00

Đ/c Nguyễn Thành Nhân - PCT UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

20/7/2020

14 h00

Đ/c Dương Đăng Trung – Chủ tịch UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

22/7/2020

08h00

Đ/c Nguyễn Thành Nhân - PCT UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

24/7/2020

08h00

Đ/c Dương Đăng Trung – Chủ tịch UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

27/7/2020

14 h00

Đ/c Nguyễn Thành Nhân - PCT UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

30/7/2020

08h00

Đ/c Dương Đăng Trung – Chủ tịch UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

04/8/2020

08h00

Đ/c Dương Đăng Trung – Chủ tịch UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

07/8/2020

08h00

Đ/c Dương Đăng Trung – Chủ tịch UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

11/8/2020

08h00

Đ/c Nguyễn Thành Nhân - PCT UBND thị trấn

UBND thị trấn

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                      UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

 

Tập tin đính kèm:
Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 172.318
Truy cập hiện tại 136