Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đảng ủy thị trấn Lăng Cô tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương
Ngày cập nhật 17/04/2017
Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Kế hoạch 06-KH/ĐU ngày 10/3/2017 của Đảng ủy thị trấn về việc triển khai học tập các văn bản mới của BCH Trung ương. Chiều ngày 13/4/2017, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn thị trấn Lăng Cô.

                               Đ/c Trần Văn Giảng, HUV- BT Đảng ủy - CT HĐND thị trấn triển khai các văn bản tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phổ biến, quán triệt các văn bản: Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết 08, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Kết luận 10 - KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kết luận 11 - KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;  Hướng dẫn 02 - HD/BĐNTW, ngày 16/1/2017 của Ban Đối ngoại Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04 - CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư khóa XII “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới”;

Các đại biểu tham dự hội nghị

Về kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện các văn bản mới của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân,  Đảng ủy yêu  cầu các cấp ủy cơ sở  xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc cho cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, cấp ủy chi bộ các TDP trên địa bàn trong tháng 5/2017;  Các ban, ngành chức năng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ thị trấn đến các TDP trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

Thành Nhân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 194.732
Truy cập hiện tại 5