Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBMTTQVN thị trấn Lăng Cô tổng kết công tác mặt trận năm 2016
Ngày cập nhật 19/01/2017
Quang cảnh hội nghị

Sáng 19/01/207, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn, nhiệm kỳ 2013-2018 tổ chức hội nghị lần thứ 7, tổng kết công tác Mặt trận năm, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn; Cái Công Tiến, ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn; Dương Đăng Trung, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn và các vị BTT, UV UBMTTQVN thị trấn.

Năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên Mặt trận trong thị trấn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau xóa đói, giảm nghèo trong cộng đồng dân cư tiếp tục được phát huy.

Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thị trấn đã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, các doanh nghiệp vận động, góp góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai, hỗ trợ thực hiện chương trình an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Cùng với đó, hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo MTTQ các cấp với nhân dân triển khai bước đầu đạt hiệu quả tích cực, công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, nổi bật là công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nắm tình hình nhân dân được coi trọng, góp phàn đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị TTATXH, phát triển kinh tế xã hội của thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả của Mặt trận thị trấn đạt được trong năm 2016. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế và đề nghị năm 2017, MTTQVN thị trấn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

 Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về giá trị văn hóa truyền thống của đất nước, của quê hương, đặc biệt là truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ do MTTQVN các cấp phát động.

Tập trung triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình hành động thực hiện giảm nghèo bền vững.Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tập trung xây dựng tổ chức MTTQ các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở...

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và trong công tác Mặt trận năm 2016 đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương của  Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 02 cá nhân; 04 tập thể và 03 cá nhân được nhận giấy khen của Ban TTUBMTTQVN thị trấn.

các vị được nhận kỷ niệm chương

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã hiệp thương kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn, 08 vị Ủy viên UBMTTQ VN thị trấn, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thành Nhân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 172.243
Truy cập hiện tại 133