Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cấp phát 72 tấn gạo cho ngư dân khai thác hải sản trên sông đầm Lăng Cô
Ngày cập nhật 09/09/2016
Chuẩn bị cho công tác cấp phát gạo

Trong 2 ngày 0608 tháng 9, tại thị trấn Lăng Cô, UBND thị trấn đã tổ chức cấp phát 72 tấn gạo hỗ trợ cho bà con ngư dân khai thác trên sông đầm Lăng Cô chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố môi trường biển.

Theo đó, bà con ngư dân của thị trấn Lăng Cô được hỗ trợ bổ sung 72 tấn gạo cho các đối tượng trực tiếp khai thác hải sản tại sông đầm Lăng Cô với mức hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 3,5 tháng cho 359 hộ

.Tổ thẩm tra xác định thiệt hại của thị trấn ra soát đối tượng để thực hiện việc cấp phát

Để việc cấp phát gạo đảm bảo công bằng, đến đúng đối tượng, thời gian quaUBND thị trấn  đã chỉ đạo tổ thẩm tra, xác định thiệt hại của thị trấn  tiến hành khảo sát, lập danh sách số hộ làm nghề khai thác, đánh bắt hải sản trên sông đầm Lăng Cô bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố môi trường biển vừa qua. Nhằm ổn định sinh kế cho ngư dân trong thời gian diễn ra sự cố, UBND thị trấn đã kiến nghị UBND tỉnh, UBND huyện xem xét bổ sung đối tượng khai thác hải sản  tại  sông đầm Lăng Cô và  đã được bổ sung kịp thời, tập trung chỉ đạo tốt công tác hỗ trợ, động viên nhân dân yên tâm vươn khơi bám biển, bám đầm khi môi trường trên biển được cải thiên; khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt.

Với số gạo được hỗ trợ kịp thời và đến trực tiếp với bà con ngư dân đây là nguồn an đồng viên, chia sẽ rất lớn của Đảng, Nhà nước, giúp ngư dân ổn định, yên tâm bám biển, bám đầm vươn lên trong cuộc sống.

Thành Nhân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 172.266
Truy cập hiện tại 139