Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Điện lực Phú Lộc: Thông báo về việc áp dụng đơn giá trọn gói đối với Dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ kể từ ngày 01/7/2024
Ngày cập nhật 08/07/2024

 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ, Điện lực Phú Lộc kính thông báo tới Quý Khách hàng sử dụng điện đơn giá trọn gói theo chiều dài dây dẫn đối với Dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ (1 pha, 3 pha) của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế áp dụng cho các khách hàng thuộc phạm vi quản lý của Điện lực Phú Lộc.

Đơn giá này áp dụng đối với các trường hợp: Cấp điện mới đấu nối lưới điện hạ áp; thay đổi vị trí đo đếm; thay đổi công suất sử dụng điện.

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức lắp đặt khi sử dụng dịch vụ: lắp đặt dây sau công tơ với đơn giá trọn gói bao gồm vật tư và nhân công hoặc lắp đặt dây sau công tơ với đơn giá nhân công, vật tư khách hàng tự mua sắm.

Điện lực Phú Lộc thực hiện niêm yết công khai tại đơn vị đơn giá trọn gói lắp đặt dây sau công tơ. Quý Khách hàng có thể tra cứu thông tin đơn giá chi tiết của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế áp dụng cho các khu vực khác trên trang thông tin điện tử https://pcthuathienhue.cpc.vn hoặc website CSKH.

Điện lực Phú Lộc kính thông báo.

ĐƠN GIÁ TRỌN GÓI THEO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LẮP ĐẶT DÂY DẪN ĐIỆN SAU CÔNG TƠ

1. TRƯỜNG HỢP CẤP ĐIỆN MỚI ĐẤU NỐI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP

TT

Nội dung công việc

Đơn vị
tính

Đơn giá chưa có VAT (đồng)

Vật tư và nhân công

Nhân công

I

Lắp đặt dây sau công tơ 1 pha

 

 

 

1

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x16mm²

m

          28.563

          4.006

2

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x25mm²

m

          34.561

          5.444

3

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x6mm²

m

          57.258

        10.818

4

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x10mm²

m

          77.992

        11.992

5

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x16mm²

m

        106.739

        13.619

6

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x25mm²

m

        131.409

        17.409

II

Lắp đặt dây sau công tơ 3 pha

 

 

 

1

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x16mm²

m

          57.903

          6.028

2

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x25mm²

m

          67.133

          8.178

3

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x35mm²

m

          76.340

          9.417

4

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x50mm²

m

        101.209

        11.702

5

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x95mm²

m

        171.745

        19.809

6

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x16mm²

m

        217.174

        26.326

7

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x25mm²

m

        264.801

        33.633

8

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x35mm²

m

        332.178

        39.378

9

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x50mm²

m

        497.429

        54.547

2. TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI VỊ TRÍ ĐO ĐẾM

TT

Nội dung công việc

Đơn vị
tính

Đơn giá nhân công

chưa có VAT (đồng)

I

Lắp đặt dây sau công tơ 1 pha

 

 

1

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x16mm²

m

              4.961

2

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x25mm²

m

              6.747

3

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x6mm²

m

              3.469

4

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x10mm²

m

              3.469

5

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x16mm²

m

              3.469

6

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x25mm²

m

              4.372

II

Lắp đặt dây sau công tơ 3 pha

 

 

1

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x16mm²

m

              7.087

2

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x25mm²

m

              9.638

3

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x35mm²

m

            10.828

4

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x50mm²

m

            13.107

5

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x95mm²

m

            21.582

6

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x16mm²

m

              3.469

7

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x25mm²

m

              4.372

8

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x35mm²

m

              4.794

9

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x50mm²

m

              6.262

3. TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN

TT

Nội dung công việc

Đơn vị
tính

Đơn giá chưa có VAT (đồng)

Vật tư và nhân công

Nhân công

I

Lắp đặt dây sau công tơ 1 pha

 

 

 

1

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x16mm²

m

          28.563

          4.006

2

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x25mm²

m

          34.561

          5.444

3

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x6mm²

m

          57.258

        10.818

4

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x10mm²

m

          77.992

        11.992

5

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x16mm²

m

        106.739

        13.619

6

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x25mm²

m

        131.409

        17.409

II

Lắp đặt dây sau công tơ 3 pha

 

 

 

1

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x16mm²

m

          57.903

          6.028

2

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x25mm²

m

          67.133

          8.178

3

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x35mm²

m

          76.340

          9.417

4

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x50mm²

m

        101.209

        11.702

5

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x95mm²

m

        171.745

        19.809

6

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x16mm²

m

        217.174

        26.326

7

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x25mm²

m

        264.801

        33.633

8

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x35mm²

m

        332.178

        39.378

9

Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x50mm²

m

        497.429

        54.547

Điện lực Phú Lộc


 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 205.421
Truy cập hiện tại 103