Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tại các điểm du lịch
Ngày cập nhật 27/07/2020
Ngày 15/7/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3086//UBND-DL về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tại các điểm du lịch

Để đảm bảo tốt việc công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra và triển khai thực hiện tốt công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống đuối nước tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch; tham nưu UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 1320/KH-UBNDngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện về việc Kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo du khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện năm 2020. Đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩmcảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống đuối nước tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện.

Yêu cầu Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn triển khai mạnh mẽ công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối, phòng chống cháy nổ tại các địa phương; tổ chức tập huấn và triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối, phòng cháy chữa cháy.

Yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại các địa phương có các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch có yếu tố biển, khe, suối, sông, hồ và bể bơi. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm và nghĩa vụ của các đơn vị, tổ chức đang khai thác, kinh doanh dịch vụ tại các điểm du lịch trên địa bàn.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước ở các điểm du lịch tại địa phương mình. Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng, đúng trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại địa phương. Thành lập, củng cố đội cứu hộ, cứu nạn của địa phương và có phương án hỗ trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Phát huy vai trò Ban quản lý, Tổ tự quản, Đội cứu hộ, cứu nạn tại các điểm du lịch, bãi tắm biển cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu đuối, đảm bảo hành lang an toàn cho người dân và du khách

Yêu cầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án cụ thể cho việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại đơn vị, cơ sở kinh doanh của mình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành cấp huyện trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, phương án đặt ra./.

 

Thu Trong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 184.666
Truy cập hiện tại 3