Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng năm 2018 tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn
Ngày cập nhật 14/11/2018

Thực hiện Công văn số 1151a/PNV-CCHC ngày 29/12/2017 của Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc về việc hướng dẫn triển khai khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn. UBND thị trấn Lăng Cô tiến hành tổ chức khảo sát, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại năm 2018 như sau:

 

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 1833

- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: 433

TIÊU CHÍ

Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

131

30%

302

70%

0

0

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

128

30%

305

70%

0

0

Bà: Đặng Thị Thùy Trang; Lĩnh vực: Hộ tịch; Tổng số hồ sơ giải quyết 1435

237

Tỷ lệ 17% của phiếu lĩnh vực Hộ tịch

 

 

 

 

Bà: Lương Thị Kim Thao; Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội; Tổng số hồ sơ giải quyết 109

46

Tỷ lệ 42% của phiếu lĩnh vực văn hóa – xã hội

 

 

 

 

Bà: Võ Thị Trâm Anh; Lĩnh vực đất đai; Tổng số hồ sơ giải quyết 146

84

Tỷ lệ 58% của phiếu lĩnh vực đất đai

 

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Gái; Lĩnh vực: Chứng Thực; Tổng số hồ sơ giải quyết 143

66

Tỷ lệ 46% của phiếu lĩnh vực chứng thực

 

 

 

 

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

427

99%

06

1%

0

0

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

313

72%

120

28%

0

0

5. Hồ sơ thủ tục hành chính:

426

98,3%

6

1.4%

01

0.3%

Tên thủ tục hành chính:

 

 

 

 

 

 

Đăng ký khai sinh

83

Tỷ lệ 5,8% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký khai tử

10

Tỷ lệ 0,7% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký kết hôn

26

Tỷ lệ 1,8% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Chứng thực

66

Tỷ lệ 46% so với thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực khảo sát

 

 

 

 

Xác nhận tình trạng hôn nhân

72

Tỷ lệ 5% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Cấp bản sao trích lục

10

Tỷ lệ 0.7% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Bảo giảm trợ cấp xã hội

37

Tỷ lệ 34% so với thủ tục văn hóa xã hội khảo sát

 

 

 

 

Giải quyết mai táng phí

9

Tỷ lệ 8% so với thủ tục văn hóa -xã hội khảo sát

 

 

 

 

Đất đai, xác nhận thông tin đất đai

84

Tỷ lệ 58% so với thủ tục hành chính lĩnh địa chính - xây dựng khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại khai sinh

29

Tỷ lệ 2% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại khai tử

04

Tỷ lệ 0.3% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

Đăng ký lại kết hôn

03

Tỷ lệ 0.2% so với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch khảo sát

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 4